Tantra hos os

Foto af maleri af Mark Arian. Bragt med tilladelse.

Foto af maleri af Mark Arian. Bragt med tilladelse.

Dette handler ikke om oprindelig, indisk tantra, men om tantra integreret i den forståelse vi har i den vestlige kulturkreds.

Oprindelig tantra er en del af hinduismen og knyttet til guderne Shiva, Shakti og Kali, med kundalini som den store kraftkilde.

I en vestlig, videnskabeligt og kristent præget virkelighed, vil vi sige at disse guder ikke eksisterer. De kan derimod opfattes som symboler på forskellige kræfter i vores legeme, hjerte og bevidsthed. De symboler har vi egentlig ikke brug for.

Det der sker i tantra er at vi arbejder med vores energi og vores nervesystem. Derfor er tantra universel. Alle kan opleve det, også ikkereligiøse.

Sagt på almindeligt sprog så drejer tantra sig om at rejse så megen energi som muligt i krop, hjerte og psyke så det ændrer bevidstheden. I almindelig sex mister de elskende energi. De skyder den ud af sig. I tantra bevarer man energien og rejser den til nye højder. I stedet for at blive skudt ud af kroppen, skydes den ind i kroppen og spredes. Der skabes energi af de elskende, og de rejser mere energi sammen end de kan hver for sig. Denne energi er livgivende og helende, og den styrker kærligheden.

Energien er bio-elektricitet. Det er hele nervesystemet der vækkes og vibrerer ved yoga, meditation, massage, lyd, bevægelse og sex. Tantra resulterer i en rus i nervesystemet der skaber stor nydelse og ændrer bevidstheden.

Det er forskelligt hvor meget energi man vil lægge i tantra. Den findes i et let udgave man sagtens kan have glæde af hvis vi sammen med vor elskede er:

  • Sensuelle og kærtegner hele kroppen og har sex
  • Trækker vejret dybt, helt ned i maven
  • Ser hinanden i øjnene
  • Viser nærværende kærlighed

På den måde er der berøring og omsorg for kroppen som rigtig mange mennesker savner og har brug for. Den binder mand og kvinde sammen, forbinder sjæl, hjerte og krop, og om man vil forbinder den menneske og Gud. Den er en vej væk fra hjerteløs og sjælløs sex for vi skal altid tage vare på hinanden og ære og respektere hinanden.

Bogen ’Helende Tantra’ viser meget praktisk hvordan man kan arbejde videre. Nogle af de vigtigste ting er at opøve det dybe åndedræt, få stærke muskler i bækkenbunden, bruge lyd, samt bevæge kroppen og få den til at slappe af. Meditation vil binde det hele sammen og integrere køn, hjerte og sjæl.

Der åbnes for stærke kræfter der også bringer frihed fra frygt, skyld og skam. Tantra er lidenskab og bryder grænser. Der kan også åbnes for negative og onde kræfter, så vær varsom med hvad man åbner for.

For mange vil arbejdet med tantra, kræfterne og bevidstheden vække religiøse følelser. De kan så knytte til ved hinduismen, men kan lige så godt, og endnu bedre efter min mening, knytte til en kristen forståelse, hvor vi ser de nydelser og dybe oplevelser som mand og kvinde kan have med hinanden som naturlige og Guds gode gaver.