Oprindelig tantra

Vi vil gennemgå hvad tantra voksede ud af, og hvordan den senere blev en oppositionsgruppe inden for hinduismen. Vi vil fortsætte med at skildre tantra i Indien som den er blevet formet det sidste tusind år. Og hvis man kun kender til tantra fra vestlige bøger og kurser, får man sig en overraskelse. Endelig ser vi på hvordan tantra betragtes i Indien nu om dage.

Rødderne går tilbage til frugtbarhedsreligion. Når det drejer sig om den indiske udgave af tantra formodentlig tilbage til Induskulturen. I frugtbarhedsreligion er frugtbarheden, som navnet siger, det væsentligste. Mennesker lever et truet liv og er afhængigt af at få afkom, at dyrene yngler og af at naturen byder på noget at spise. Frugtbarhedsgudinden er den centrale figur. Hun er modergudinden der føder alt, og det er foreningen med gudinden og de guddommelige kræfter der sikrer det fortsatte liv. Sexuelle ritualer spillede en væsentlig rolle. Gennem dem sikrede mennesker sig frugtbarhed.

Noget af dette levede videre da tantra begyndte at tage form for 4-5.000 år siden. Gudinden og kvinden er bærer af livskraften og frugtbarheden og bl.a. gennem sex kan manden får del i den.

Da arierne ca. 1.600 år før Kristus invaderede Indien, bragte de det der efterhånden blev til hinduismen med sig. Tantrikerne har dog gennem tiden stået i opposition til den almindelige hinduisme som kontrolleres af præsteskabet, brahminerne. Oprindelig tantra er fri, voldsom og utøjlet, og det er disse elementer der lever videre.

En af de største samlinger af tantra-skrifter findes i Det Franske Institut i Puducherry/Pondicherry i Sydindien. De er skrevet på sanskrit og på palmeblade, og der er i tusindvis af dem. Jeg har besøgt instituttet og lederen af projektet med at få udgivet skrifterne. Jeg spurgte hvad ordet tantra egentlig betyder. I de fleste vestlige bøger og artikler oversættes tantra med ’tråden der væver alt sammen til et hele’. Institutlederen syntes ikke det var en rammende oversættelse, og den er sikkert blevet voldsomt udbredt fordi alle skriver af efter alle. Han sagde ’tan’ betyder system og teknik, ’tra’ betyder instrument. Så tantra er et samlet system, en teknik man kan gøre brug af hvis man vil opnå det tantrikere tragter efter. Men kan sige det er en værktøjskasse. Og hvis man så tror at disse skrifter mest handler om sex, så tager man fejl. Han fortalte at der faktisk er meget lidt om det sexuelle i dem. Disse skrifter er i stedet en del af dyrkelsen af Shiva og beskrives som ’Shiva tantriske skrifter.’ De handler om teologi, ritualer og livsførelse relateret til Shiva og indeholder opskriften på guddommeliggørelse. Indiske tantrikere søger at blive ét med det guddommelige for at få guddommelig bevidsthed, for at blive gud og få magiske kræfter. For at nå det kan man bruge en lang række redskaber. Sex er kun ét af dem og slet ikke særligt fremherskende.

Sagt kort og præcist: Tantrisme er ekstatisk selvguddommeliggørelse for at få overmenneskelige kræfter. Tantrisme fusionerer buddhistisk Vajrayana, hinduistisk Shiva-dyrkelse, magi, alkymi og hatha yoga. Målet er total frihed, perfekt helbred, magiske kræfter og udødelighed allerede i dette liv.

Det har imidlertid været den sexuelle del af tantra der fangede europæernes interesse. Og denne interesse og inspiration eksploderede nærmest under ungdomsoprøret hvor der var en længsel efter frigørelse og efter mere ekstatiske, bevidsthedsudvidende former for sex.

I Indien i dag er der ikke mange der kender noget til tantra. Mange har hørt lidt om det og tager afstand fra det, fordi tantra og tantrikere forbindes med det forbudte, med alt ulækkert. Tantra er farligt. Tantrikere frygtes fordi folk tror de har overnaturlige, magiske kræfter og kan skade mennesker.