Kundalini

 

I indisk tantra er kundalini Shaktis energi. Den er feminin og spiller en afgørende rolle i tantra. Efter indisk opfattelse er der kun én energi. Alle mennesker har kundalinienergi i sig i form af den sexuelle energi og anden form for livsenergi. I tantra arbejdes der med at vække, forøge og sprede denne energi i krop og bevidsthed.

Det kan grundlæggende finde sted på to måder. Jeg kalder den ene for kundalinivækkelse. Den vil alle der arbejder med tantra kunne opleve. Her bygges den sexuelle energi op og integreres i krop, hjerte og bevidsthed, og energien lægger sig lige så stille igen, når det tantriske samvær er forbi. Alt vil dog ikke være helt som før. Tantra sætter sine spor.

Den anden form kalder jeg en kundalinirejsning. Her vækkes der en voldsom energi der kan komme fra kønsområdet, fra navlen, fra hjertet eller ovenfra. Den kan komme spontant, og den kan komme fordi man bevidst har søgt at få den til at komme. Rejsningen beskrives oftest sådan at den sker fra rod-chakraet og bevæger sig op langs rygraden og ender i hjernen/bevidstheden. En kundalinirejsning er ukontrollabel og voldsom. Den kan være meget smertefuld. Den kan beskrives som en besværlig gave. Der skal advares mod at man selv prøver at fremprovokere en kundalinirejsning. Det kan skabe psykiske problemer og være smertefuldt. På den gode side kan kundalini rense kroppen for traumer og blokeringer. Der er tale om voldsomme kræfter som både kan ses som en velsignelse og en forbandelse.

Til sidst lidt om en kristen forståelse af kundalini. Kundalini er en kraft vi alle har så den hører med til Guds skabelse. Den har Gud lagt i os. Det er en fysio-psykisk energi. Den er i vores krop og bevirker at vi er levende, og den er i vores bevidsthed. Tantra kan hjælpe os til at åbne for mere af den energi, livskraft og sexuelle kraft Gud allerede har lagt i os.

Der er meget mere om kundalini i bogen.